Liječenje

Kao medicinski centar sa vrhunskom kompetencijom nastojimo da našim pacijenticama ponudimo jedan široki spektar terapeutskih mogućnosti. U slijedećem ćemo vam predstaviti vrste i tehnike lječenja, koje spadaju u područje asistirane reprodukcije. Ove terapije, u skladu sa zakonima o dozvoljenim postupcima, sprovodimo u našem Centru za Liječenje Neplodnosti. Osim toga mi se intenzivno bavimo i naučnim radom te se kontinuirano dalje obrazujemo, kako bi osigurali najbolje medicinske i tehničke preduslove za vaše uspješno liječenje.