Univ. Prof. Dr. Heinz Strohmer

 

 • Rođen 1964 u Beču, dvije kčerke (rođene 1996)
 • Nakon mature i civilne službe studij medicine na Bečkom Universitetu.
 • 1990 Promocija za Doktora medicine.
 • Naučni saradnik i praktikant na Institutu za terapiju steriliteta (Univ. Prof. Dr. W. Feichtinger);
 • Ostvarenje prve trudnoće nakon mikromanipulacije LASEROM. Univerzitetski asistent na Univerzitetskoj Klinici za Ginekologiju i Akušerstvo u Beču (Univ. Prof. Dr. Husslein).
 • Osnivanje specijalne ambulante za vođenje trudnoća sa dvojkama, trojkama i više embrija.
 • Savjetnik u farmaceutskoj industriji (Organon GesmbH)
 • Specijalne oblasti: reprodukcija, kontracepcija, nadomjesna hormnalna terapija.
 • 1998 Specijalista za Ginekologiju i Akušerstvo.
 • 1999 Habilitacija i dobijanje dozvole za podučavanje kao Univerzitetski Docent za Porodiljstvo i Ginekologiju (“ Uticaj raznih faktora na liječenje neplodnosti putem in-vitro-fertilizacije – embrijonalni transfer (IVF-ET)”)
 • Mart 2000 Izvanredni Univerzitetski Professor
 • Juni 2000 osnivanje Centra za lijećenje neplodnosti u bollici “Goldenes Kreuz” zajedno sa Prof. Dr. Andreas Obrucom.
 • 2003 osnivanje “Austrijskog IVF-Društva”, zajedno sa Univ. Prof. Dr Andreas Obrucom, kao predstavništva interesa za opšte dobro svih IVF-centara.
 • Razvoj EDV-Software “EliaMED” za dokumentaciju i kontrolu kvaliteta liječenja neplodnosti. Ovaj program je u međuvremenu uveden u mnogim nacionalnim i internacionalnim IVF-centrima.
 • Mnogobrojne publikacije i predavanja na temu reprodukcija i kontracepcija.
 • Savjetnik za internacionalna medicinska poduzeća

 

Strani jezici: Engleski, Italijanski, Španski

 

Specijalna područja i naučna težišta

Reprodukciona medicina

 Substance (proteini i steroidni hormoni) pomoću kojih jajnik, jajovod i matercia komuniciraju sa jajnom ćelijom odnosno sa embrijonom.

In-Vitro Maturacija (= Sazrijevanje jajne ćelije izvan tijela, na taj način bila bi moguća vantjelesna oplodnja, bez da pacijentica mora da sprovede hormonalnu stimulaciju)

Želja za djetetom u starijim godinama

Evolucija i funkcija seksualnosti

 Trudnoće sa prekomjernim brojem fetusa (dvojke, trojke i više)

Nazad ka pregledu